Pub Kropa

Zagraliśmy już tu po raz 10-ty. Obszerna relacja z tego wydarzenia oraz większość fotografii wykonanych zostały przez Pana Jerzego Łaganowskiego. Poniżej prezentowany jest tego mały wycinek.
Obszerna relacja autorstwa Pana Jerzego -> Kroniki Inowrocławskie