Gala Animatora Kultury

W środę 31 maja 2017 w inowrocławskiej Pijalni Wód-Palmiarni w Solankach wzięliśmy udział organizowanym corocznie przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, prestiżowym wydarzeniu "Gala Animatora Kultury 2017". Jako że w tym roku otrzymaliśmy od Prezydenta wsparcie finansowe na wydanie naszej płyty, mieliśmy przyjemność zaprezentowania się przed znamienitym gronem osób najbardziej zaangażowanych i oddanych sprawom kultury. Prezydent uroczyście podziękował za trud i oddanie, animatorom kultury, którzy w minionym roku szczególnie zasłużyli się dla jej rozwoju. My również zaprezentowaliśmy fragment naszej twórczości. Sądząc po reakcjach słuchaczy nasz wysiłek został również doceniony. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość pokazania naszego wkładu w rozwój kultury działaczom, twórcom, animatorom i lokalnym mediom.